Legea Salarizării. Ce salarii vor primi profesorii în 2018

Legea Salarizării s-a modificat din nou. Salariile brute vor crește cu 25% de 1 ianuarie 2018 pentru a acoperi diminuarea salariului rezultată din transferul contribuțiilor la angajat. Practic, salariile se vor mări cu zero lei. Guvernul a emis o Ordonață de Urgență prin care se  reglementează modalitatea de aplicare a sistemului de plată cu ora sau prin cumul pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control în domeniul Educației.

Totodată, Guvernul a mai decis să mărească salariile pentru a evita diminuarea drepturilor salariale ca urmare a noilor măsuri de transfer a contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului. Practic, Guvernul a hotărât ca de la 1 ianuarie 2018 să se mărească salariile cu 28,5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit la 31 decembrie 2017. Celelalte categorii de personal vor beneficia de o majorare salarială de 25% începând cu 1 ianuarie 2018 față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017. Chiar dacă salariile brute cresc, nu vor crește salariile nete. Adică, banii cu care va pleca angajatul acasă.

Ce se întâmplă cu personalul nou încadrat?

Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat și pentru personalul promovat s-a creat posibilitatea identificării unei funcții similare în plată la nivelul instituțiilor subordonate, în situația în care aceasta nu există în cadrul aceleiași instituții/autorități publice, în vederea eliminării dificultăților existente în prezent la stabilirea modalității de salarizare, se menționează în Ordonanța de Urgență.

Ce se modifică?

Completările Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice au fost făcute și pentru sprijinirea implementării proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile. În acest sens s-a stabilit:

1.eliminarea condiției de eligibilitate a cheltuielilor de personal de a fi rambursate din fonduri europene, astfel încât vor primi majorarea salarială toate persoanele nominalizate în echipe de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile;

2.personalul angajat în afara organigramei pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile va fi plătit conform condițiilor din ghidul solicitantului;

3.condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei responsabile cu implementarea proiectelor, cât și procedura de recrutare și selecție a persoanelor, precum și criteriile pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială se realizează pe baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene  (MDRAPFE) care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

4.Clarificarea acordării majorării de 25% atât pentru preşedinţii, cât și pentru vicepreşedinţii consiliilor judeţene, respectiv pentru primarii și viceprimarii unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile.

Documentul adoptat de Guvern are în vedere și stimularea personalului care gestionează fonduri comunitare, prin stabilirea majorării salariale de până la 35%, față de maxim 25% cât prevede legea în prezent. Această majorare se va acorda în baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru elaborat de MDRAPFE și aprobat prin hotărâre a Guvernului.

„În ceea ce privește indemnizația de hrană, aceasta se va acorda lunar, într-un cuantum reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului au fost corectate și unele salarii de bază în vederea respectării corelațiilor între funcții”, se menționează în OUG.

Comentarii

comentarii

About the author

Related

JOIN THE DISCUSSION

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close