Când poate polițistul să te legitimeze?

Ministrul de Interne, Carmen Dan, vrea să dea puteri sporite polițiștilor prin proiectul legislativ privin autoritatea polițistului. Inițiativa legisativă a fost adoptată de Guvern. După patru luni de dezbatere proiectul a fost modificat în urma consultării cu societatea civilă și sindicatele polițiștilor. De la Guvern proiectul de lege urmează să ajungă în Parlament pentru a fi adoptat.

Activitatea polițistului reprezintă un serviciu public specializat și se realizează în interesul persoanei și al comunității. „Pentru ca polițistul să poată răspunde solicitărilor cetățeanului, asigurându-i protecția necesară, trebuie să aibă la îndemână instrumente juridice care să confere eficiență activității sale și să-i permită astfel să acționeze pentru rezolvarea problemelor comunității și apărarea intereselor statului”, menționează Ministerul de Interne.

Astfel, în proiectul de lege sunt enumerate situațiile în care polițistul va avea dreptul să legitimeze și să stabilească identitatea unei persoane, respectiv dacă:

 1. a) aceasta încalcă dispozițiile legale, ori există motive verosimile pentru a bănui că pregătește sau a comis o faptă ilegală;
 2. b) există motive verosimile pentru a bănui că aceasta a fost prezentă la locul săvârșirii unei fapte ilegale ori are cunoștință despre faptă, autor sau despre bunurile având legătură cu fapta;
 3. c) aceasta solicită sprijinul sau intervenția organelor de poliție, ori când din cauza vârstei, stării de sănătate, dizabilității, consumului de alcool sau altor substanțe psihoactive, ori a altor asemenea circumstanțe, necesită sprijinul organelor abilitate;
 4. d) descrierea acesteia corespunde unei persoane căutate potrivit legii, deține asupra sa bunuri sau se deplasează cu un vehicul, ambarcațiune ori aeronavă care corespunde descrierii unor bunuri sau mijloace de transport căutate potrivit legii;
 5. e) aceasta desfășoară o activitate supusă, potrivit legii, unor autorizări, avize sau înregistrări ori este implicată într-o procedură legală în fața unei autorități sau instituții publice;
 6. f) aceasta încearcă să pătrundă sau se află într-un spațiu în care accesul este controlat;
 7. g) cu ocazia unor controale sau razii, efectuate în condițiile legii;
 8. h) există obligația legală de a se stabili identitatea acesteia.

Ce drepturi mai au polițiștii?

Polițistul are dreptul să solicite persoanei legitimate să țină mâinile la vedere și, după caz, să renunțe temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat. Totodată, poate să solicite persoanei care face obiectul controlului corporal să adopte o poziție inofensivă, ce permite realizarea efectivă și în siguranță a acestui control. Prin poziție inofensivă se înțelege:

 1. a) ținerea mâinilor deasupra capului sau paralel cu solul,
 2. b) depărtarea picioarelor,
 3. c) adoptarea poziției șezut,
 4. d) adoptarea poziției culcat,
 5. e) altă poziție a corpului, care previne săvârșirea unei acțiuni violente îndreptate împotriva polițistului și respectă demnitatea umană.

Solicitarea de a adopta o poziție inofensivă trebuie să fie adecvată pericolului pe care-l poate reprezenta persoana și să nu depășească nevoile reale pentru atingerea scopului intervenției.

Se interzice solicitarea adoptării poziției șezut sau culcat în cazul femeilor cu semne vizibile de sarcină, persoanelor cu semne vizibile ale unei dizabilități și copiilor.

Se prezumă intenția săvârșirii unei acțiuni violente îndreptate împotriva polițistului fapta persoanei de a se apropia de acesta după ce, în prealabil, a fost avertizată prin cuvintele: Poliția, stai! – Nu te apropia!, ori de a nu se conforma solicitărilor  polițistului (să țină mâinile la vedere și, după caz, să renunțe temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat, respectiv să adopte o poziție inofensivă, ce permite realizarea efectivă și în siguranță a controlului corporal).

Conform articolului 40 din proiectul legislativ privin autoritatea polițistului, polițistul este obligat să își facă, în prealabil, cunoscută calitatea, astfel:

a) dacă este în uniformă, prin prezentarea verbală a numelui și prenumelui, precum și a unității de poliție din care face parte;

b) dacă este în ținută civilă, prin prezentarea datelor prevăzute la lit. a), precum și a legitimației de serviciu sau a insignei. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), atunci când siguranța polițistului sau rezultatul intervenției ar putea fi periclitate, polițistul își face cunoscută calitatea imediat ce acest lucru este posibil. În acest caz, intervenția polițistului se face prin anunțare: „Poliția!”.”

Comentarii

comentarii

About the author

Related

JOIN THE DISCUSSION

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close